×

Bruk av nettbutikken

1 Logg inn / opprett konto.
2 Legg produkter til ordren.
3 Betal og avslutt.

Har du problemer, send oss en henvendelse på post@oslosambaskole.no. Velkommen tilbake!

Treningstider

Ons: 18:00-19:30
Tors: 17:00-20:00
Søn: 15:00-18:00
Gi beskjed om du kommer!

FORGOT YOUR DETAILS?

Medlemsvilkår

Medlemskap:

Som medlem har du rett til å delta på alle arrangementer i regi av Oslo Sambaskole, og du tar del i Oslo Sambaskole sitt arbeid for å fremme sambaskolen. For å bli medlem må man betale medlemskontingent. Alle medlemmer plikter å følge foreningens vedtekter og instrukser. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema eller registrering via hjemmesider. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig bi beskjed. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering. Medlemskap i Oslo Sambaskole er rullerende, du må melde deg ut om du ikke lengre ønsker å være medlem. Refusjon av medlemskontigent behandles ved skriftlig søknad til styret.

Undervisning:

Ønsker du i tillegg delta på undervisning i dans eller musikk, betaler du i tillegg undervisningsavgift. Undervisningsavgiften blir fakturert noen uker etter at du har kommet igang med treningen.

Showgruppe:

Det er først etter fylte 18 år man får adgang til å være en del av showgruppen. For å være med i showgruppen, kreves ett visst nivå som danser eller musiker. Du må kunne noe mer enn grunnleggende rytmer i dans, Som musiker det forventes at du skal kunne spille minst ett instrument på viderekommende nivå. Du får 100,- kroner i refusjon på undervisningsavgiften for påfølgende semester pr. oppdrag du stiller opp på.

Foto / Video:

Som medlem i Oslo Sambaskole vil man også være et yndet objekt for publikum som ønsker å ta bilder og video av kostymer og musikk. Dette får sambaskolen i mange tilfeller tilgang til for å kunne bruke som markedsmateriell. Som medlem godtar man også at sambaskolen kan bilder der du figurerer i sambaskolens ærende.

Ordensregler:

  1. Et medlem plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag. I tilfelle fravær skal instruktør eller leder varsles, om mulig i god tid. Et medlem plikter å behandle instrument eller annet han/hun har fått utlånt med omhu, og sørge for tilfredsstillende oppbevaring. Bruk av foreningens eiendeler i sammenheng med aktiviteter som ikke er i regi av foreningen, må godkjennes av styret eller materialforvalter.

  2. Styret kan iverksette disiplinære tiltak og/eller kreve erstatning av medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for foreningens aktivitet og omdømme. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

TOP
Translate »