Trommekurs i brasiliansk perkusjon

/ / Nyheter

Samba er en av de mest tilgjengelige musikalske kunstformer tilgjengelige for alle aldre og er morsom og enkel å forstå. Det er også en god musikalsk inngangsport for barn.

7 onsdager fra 16/10 til 27/11 vil du kunne lære å spille brasilianske trommer.

18:00 – Tamborim og Chocalho
19:00 – Surdo og Repinique
20:00 – Caixa

Ved hjelp av enkle klappeøvelser, som videre overføres til de afro-brasilianske instrumentene surdo (stor basstromme), caixa (skarptromme), ago-go (dobbel kubjelle), tamborim og diverse andre samba-instrumenter som brukes i karnevalet i Rio, vil gruppen i løpet av kurset være klar for å spille sammen med et ordentlig sambaband.

Alle de nødvendige instrumenter er tilgjengelig og undervisningen blir drevet med positiv energi og entusiasme.